top of page

Rajasuya Yaga

Story in three parts - Rukmini Kalyana, Jarasandha Vadha and Shishupala vadha. This is a revival of the Bhagavata style of puppets of Eachanoor, Karnataka.

DETAILS

Kannada

Dialogue

Music

Duration

75 Mins
English/Kannada
Kannada

Images

bottom of page